Uitfasering | De achilleshiel van IAM

De meeste initiatieven voor het uitfaseren van bestaande IAM-producten beginnen altijd positief. De organisatie geeft haar commitment, beheerafdelingen worden er bij betrokken en de kaders lijken helder gedefinieerd. Vol gas vooruit! 

Helaas blijkt bij de meeste van dit soort projecten het volgende:

 • Documentatie is miniem of ontbreekt volledig
 • Wildgroei aan groepen op diverse directories
 • Wildgroei aan rollen
 • Specialisten zijn niet meer werkzaam in de organisatie
 • Administratie deugt niet
 • Beheerafdelingen zijn alleen op papier "in control"

Dan wordt al heel snel duidelijk dat het project kan gaan uitlopen of dat gebruikers zullen worden getroffen. Gaan we doormodderen of accepteren we de mogelijk negatieve gevolgen? Ineens blijkt die commitment toch minder sterk...

No pain....no gain

In het project waarbij wij met deze situatie geconfronteerd werden, kozen wij ervoor om door te pakken. Echter konden we dat niet zelf beslissen natuurlijk. Steun van management was cruciaal.

Elke situatie is uniek en er is dan ook geen standaardoplossing. Maar als gekozen moet worden tussen doormodderen of pijnlijke knopen doorhakken, dan kiezen wij voor het laatste. Waarom?

 • Doormodderen betekent een project wat maanden tot jaren langer duurt dan gepland
 • Doormodderen betekent kosten die de pan uitrijzen.
 • Daadwerkelijk werken aan een gedegen oplossing op de korte termijn

De uitdaging van uitfasering zit niet zozeer in het technisch uitschakelen van een bestaand IAM-systeem maar meer in al het niet-technische. Omslachtige processen, bedrijfscultuur en weigering tot verandering kunnen ernstige blokkades vormen. Het hebben van een duidelijke aanpak, heldere communicatie en een gedegen rollback scenario zijn daarom van levensbelang. Kan dit pijn en frustratie veroorzaken? Zeker....maar no pain....no gain!

Ingrediënten voor success

Zoals elk type project heeft ook het uitfaseren van IAM-systemen valkuilen. Valkuilen vermijden is eigenlijk onmogelijk. Zeker bij het uitvoeren van projecten binnen grote organisaties. Probeer elke valkuil om te zetten naar een ingrediënt voor succes. Met een duidelijke visie en een positieve mindset zal zelfs het meest chaostische IAM-project tot een succesvol einde gebracht kunnen worden!

 • Duidelijke communicatielijnen binnen de organisatie
  Het ontbreken van duidelijke communicatielijnen zorgt ervoor dat het vinden van de juiste contactpersoon gelijk staat aan "het zoeken naar een speld in de hooiberg". Het is van groot belang om te weten wie verantwoordelijk is voor een bepaalde applicatie of een bepaald proces.
   
 • Maak een eind aan ondermijning gebruikers/managers voor nieuwe oplossing
  Managers/gebruikers die rollen & permissies handmatig uit delen via de oude applicatie i.p.v. volgens de nieuwe end-state oplossing te werken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het handmatig toevoegen van gebruikers aan AD groepen.
   
 • Zorg voor een goed uitgedacht rollback-plan 
  Met een goed uitgedacht plan kunnen negatieve gevolgen op zeer korte termijn worden hersteld. Zonder dit mechanisme zal het doorvoeren van een pijnlijke oplossing niet mogelijk zijn.
   
 • Gebrekkige documentatie/administratie afvangen
  Het begrijpen en ontleden van de huidige applicatie en bijbehorende processen op basis van gebrekkig documentatie en administratie is nagenoeg onmogelijk. Het zorgt voor negatieve verrassingen, onvoldoende overzicht en frustrerende situaties. Vergaar zoveel als mogelijk en, indien mogelijk, zorg zelf voor heldere documentatie tijdens het ontleden van de applicatie.
   
 • Geen weerstand maar medewerking.
  Pijnlijke beslissingen of verandering zorgen altijd voor weerstand. Om dit soort projecten te kunnen laten slagen is een goede verstandshouding met zowel management als eindgebruikers van groot belang. 
   
 • Projectteam met doeners en kennis is cruciaal
  De opdracht met succes afgerond krijgen vergt een bepaalde houding en kennis. Een houding van aanpakken en je door niets laten tegenhouden. Gecombineerd met uitvoerige kennis van zowel proces als techniek. Heb je deze combinatie in je team? Dan is geen uitdaging te groot!

Vond je het een leuke blog of wil je meer weten over mijn ervaring met het uitfaseren van IAM-systemen?
Laat het mij weten en ik vertel je graag meer!